Blog

jazda po alkoholu

Jakie konsekwencje prawne grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu to nie tylko nieodpowiedzialne zachowanie, ale także złamanie przepisów prawnych, które może prowadzić do poważnych konsekwencji na wielu płaszczyznach. Czy warto ryzykować swoje życie i życie innych na drodze? Poznaj konsekwencje jazdy "na podwójnym gazie" i zastanów się dwa razy, zanim wsiądziesz za kółko po alkoholu.

Czytaj więcej...

rozwód

Jak długo trwa sprawa rozwodowa?

Rozwód to proces, który może być trudny zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Często się dłuży, niemniej nie w każdym przypadku musi trwać miesiącami. Od czego zależy długość całej procedury? Czy jedna rozprawa w sądzie może okazać się wystarczająca? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Czytaj więcej...

prawo upadłościowe

Czym jest Pre-Pack?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z podejmowaniem ryzyka, wynikającego z faktu, że realizowane przedsięwzięcia z różnych powodów nie przynoszą spodziewanych zysków.  W wielu przypadkach skutkuje to pojawieniem się utraty płynności i powoduje, iż przedsiębiorstwo traci zdolność do regulowania zobowiązań wobec swych kontrahentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może to skutkować koniecznością rozpoczęcia procesu upadłości, która może mieć na celu zaspokojenie wierzycieli przez likwidację lub restrukturyzację. Klasyczne procedury przewidziane przez prawo upadłościowe są dość żmudne i długotrwałe, od pewnego czasu istnieje jednak również opcja skorzystania z tzw. pre-packu. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak przebiega.

Czytaj więcej...

zastrzeżony znak

Czym jest prawo patentowe?

Prawo własności chroni nie tylko przedmioty materialne i związane z nimi prawa, ale także niektóre wytwory będące dającymi się zrealizować ideami, mającymi znaczenie gospodarcze przekładające się na możliwość osiągania wymiernych korzyści majątkowych. Gałęzią prawa, które zajmuje się ochroną tzw. własności przemysłowej jest prawo patentowe. Pozwala ono na uzyskanie wyłączności na stosowanie zgłoszonych do Urzędu Patentowego wynalazków oraz osiąganie zysków z ich komercyjnego wykorzystania, a także używania zastrzeżonych w odpowiedniej procedurze znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Obowiązujące przepisy dają możliwość skutecznego ścigania wszelkich podmiotów, które dopuszczą się naruszeń właścicieli patentów, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych i użytkowych.

Czytaj więcej...

pozew rozwodowy

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pogorszenie się relacji między małżonkami może osiągnąć poziom, przy którym ciężko dostrzec możliwość ratowania związku. W sytuacji, gdy nie ma nadziei na poprawę sytuacji jedyną możliwością może być rozpoczęcie sprawy rozwodowej. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, a więc przemyślenia własnej strategii oraz warunków, na jakich powinno przebiegać zakończenie małżeństwa. Krokiem, który uruchamia całą procedurę, jest jednak napisanie i złożenie pozwu rozwodowego. Przekonajmy się, kiedy można uzyskać rozwód i sprawdźmy, jakie informacje należy zawrzeć w pozwie.

Czytaj więcej...

przestępstwo

Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Zgodnie z polskim prawem karnym dopuszczanie się czynów niedozwolonych jest definiowane jako wykroczenie albo przestępstwo. Niektórzy używają tych pojęć zamiennie, jednak mają inne znaczenie. Mimo tego, że mają wiele podobieństw, to różnią się przede wszystkim wagą. W dzisiejszym wpisie zdefiniujemy każde z nich i określimy, czym się od siebie różnią.

Czytaj więcej...

oskarżony

Kiedy wnoszony jest akt oskarżenia?

Popełnienie przestępstwa poparte materiałem dowodowym najczęściej kończy się wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko osobie podejrzanej o taki czyn. Osoba podejrzana po wystawieniu aktu oskarżenia staje się osobą oskarżoną o popełnienie przestępstwa, a sprawa kierowana jest na drogę sądową. Jednak nie każdy może wystawić taki akt oskarżenia, a także same wymogi formalne co do takiego pisma są konkretnie określone. Przyjrzyjmy się im bliżej i zastanówmy się, kiedy wnoszony jest akt oskarżenia i jakie są tego konsekwencje.

Czytaj więcej...

aliemnty

Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązuje się inne osoby fizyczne. O alimenty można kogoś pozwać z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa. Taki obowiązek obciąża zstępnych, np. dzieci, wnuki przed wstępnymi, np. rodzice, dziadkowie, jak również osoby bliższe stopniem pokrewieństwa przed dalszymi.

Czytaj więcej...