Adwokat prawo rodzinne — Żyrardów

Działamy jako adwokat od prawa rodzinnego. Żyrardów to miejsce, w którym prowadzimy naszą kancelarię. Współpracujemy również z klientami z okolic, a nawet całego województwa mazowieckiego.

Sprawy, regulowane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze względu na specyficzny zakres, jakiego dotyczą, wymagają nie tylko profesjonalizmu, ale również empatii. Poszczególne przypadki dotyczą m.in. spraw rozwodowych, alimentów czy podziału opieki nad dziećmi.

W każdej z nich troszczymy się nie tylko o ochronę interesów prawnych klientów, ale również wsparcie mentalne na każdym etapie działania. Z dyskrecją, pełnym zaangażowaniem oraz zrozumieniem Państwa emocji podchodzimy do podejmowanych inicjatyw.

Naszym zadaniem w sprawach dotyczących prawa rodzinnego jest wsparcie prawne klientów, ale także dodanie Państwu pewności siebie oraz sprowadzanie sprawy na merytoryczne tory, kiedy emocje przejmą kontrolę nad działaniami stron konfliktu.

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest jednym z najbardziej dopracowanych gatunkiem prawa w Polsce. Źródłem prawa rodzinnego jest przede wszystkim Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, który szczegółowo opisuje pojęcia, takie jak władza rodzicielska, opiekun, adopcja, obowiązek alimentacyjny czy prawo małżeńskie. Kodeks definiuje również charakter i sposób funkcjonowania rodziny, stosunki majątkowe i niemajątkowe, zasady postępowania wewnątrz rodziny oraz odnoszące się do osób trzecich. Główną i najważniejszą zasadą zapisaną w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym jest zasada dobra dziecka. Celem prawa rodzinnego jest ochrona dziecka i służenie jego właściwemu rozwojowi.

Prawnik od prawa rodzinnego — jakimi sprawami się zajmujemy?

Zajmujemy się m.in.:

  • rozwodami;
  • separacją między małżonkami;
  • sprawami o świadczenia alimentacyjne — na dzieci, na małżonka oraz na rodziców;
  • postępowaniami o adopcję, przysposobienie;
  • sprawami związanymi z ograniczeniem lub pozbawieniem opiekuna władzy rodzicielskiej;
  • podziałem majątku wspólnego małżonków — działamy również jako adwokat od spraw spadkowych, dlatego zajmujemy się pomocą prawną w interpretacji przepisów i zarządzaniu majątkiem;
  • podziałem opieki nad małoletnimi;
  • procedurą uznania lub zaprzeczenia ojcostwu.

Każdą sprawę traktujemy w indywidualny sposób, podejmując się działań, które mają na celu ochronę interesów reprezentowanych stron oraz małoletnich, ponieważ ich dobro jest najważniejsze na kanwie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Adwokat od prawa rodzinnego — zakres świadczonych usług

Wieloletnie doświadczenie w sprawach związanych z prawem rodzinnym sprawiło, że do każdej sprawy podchodzimy z zaangażowaniem, profesjonalizmem i konieczną w tym wypadku wrażliwością. Zapewniamy klientom doradztwo prawne, dotyczące konkretnego przypadku. Analizujemy sytuacje w oparciu o obowiązujące przepisy i orzecznictwo.

Doradzamy, na jakie rozwiązania można się zdecydować w danym przypadku i przedstawiamy konsekwencje podjętych inicjatyw. Sporządzamy również pisma procesowe, wnioski do sądu i opracowujemy strategię działania, zmierzającą do ochrony interesów prawnych klientów.

Dbamy o zgromadzenie formalności niezbędnych w postępowaniu i dotrzymanie terminów, wymaganych przez prawo np. na wniesienie apelacji. Przygotowujemy klientów do rozpraw, a także reprezentujemy Państwa interesy przed sądem.

Zakres usług jest dopasowywany do potrzeb klientów oraz specyfiki i złożoności konkretnego przypadku. Za każdym razem zapewniamy jednak wsparcie merytoryczne i mentalne na każdym etapie działania.