Przestępstwa narkotykowe — adwokat Żyrardów

Jedną z dziedzin, w których się specjalizujemy, są przestępstwa narkotykowe. Adwokat Żyrardów zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w tego rodzaju sprawach. Zajmujemy się przede wszystkim doradztwem prawnym, przygotowaniem klientów do postępowania przed sądem, a także zgromadzeniem i uzupełnieniem niezbędnych formalności.

Nasze działania dotyczą przede wszystkim takich czynów jak:

  • posiadanie narkotyków;
  • przemyt środków odurzających;
  • obrót i handel narkotykami;
  • wytwarzanie, przetwarzanie i przerabianie substancji prawnie zakazanych;
  • udzielanie innym osobom środków odurzających.

Informujemy klientów, jakie sankcje grożą za popełnienie konkretnych czynów, a także wskazujemy, jakie działania należy podjąć w związku z całą procedurą w celu zminimalizowania skutków popełnionego przestępstwa.

Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób i z pełnym zaangażowaniem. Zapewniamy również należytą dyskrecję i ochronę Państwa interesów prawnych.

Przestępstwa narkotykowe adwokat Żyrardów — zakres świadczonych usług

Adwokat od przestępstw narkotykowych zajmuje się reprezentowaniem interesów osób pełnoletnich i nieletnich w postępowaniach na różnych etapach. Warto skorzystać z pomocy prawnej jeszcze przed złożeniem wyjaśnień. Informujemy klientów, jakie czynności podjęte w trakcie zeznań będą działały na ich niekorzyść oraz odwrotnie.

Wsparcie prawne na tym etapie oddziałuje na korzyść klienta na różnych płaszczyznach. Umożliwia zadbanie o swój interes prawny, ale także zredukowanie stresu i uzyskanie pełnej świadomości na temat konsekwencji konkretnych słów i postępowania.

Zajmujemy się sprawami związanymi m.in. z odzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem, utraconych w wyniku prowadzenia pod wpływem środków odurzających czy skierowaniem do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Działamy również jako adwokat od jazdy po alkoholu, pomagając klientom, którzy dopuszczą się wykroczeń lub popełnienia przestępstwa.

Bronimy klientów przed zarzutami, a w razie konieczności podejmujemy czynności, umożliwiające uzyskanie jak najniższego wymiaru kary. Inicjowane działania na każdym etapie konsultujemy z osobą, którą reprezentujemy.