Prawo patentowe

Patent jest prawem do wyłącznego korzystania i czerpania korzyści majątkowych z wynalazku przez określony czas (maksymalnie 20 lat) na terytorium danego państwa lub państw. Na terenie Polski patenty przyznawane są przez Urząd Patentowy RP. Aby wynalazek mógł zostać opatentowany, musi spełniać określone prawem przesłanki, takie jak nowość, poziom wynalazczy i zastosowanie w przemyśle.

Prawo patentowe chroni właściciela patentu przed bezprawnym wykorzystaniem opatentowanego rozwiązania, a także przed jego kradzieżą przez konkurencje. Właściciel patentu ma prawo do jego sprzedaży, a także do udzielania licencji na wykorzystanie przez inne podmioty. Patent można również zakupić.

 

Pomoc w sprawach z zakresu prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej

Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa patentowego. Świadczymy fachowe usługi związane z ochroną prawną własności intelektualnej, w tym:

  • pomoc w uzyskaniu patentu na wynalazek,
  • pomoc w uzyskaniu praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • odnowienia i zmiany patentów,
  • pomoc prawną w postępowaniach spornych, celnych i sądowych.

Pomagamy również w przypadku wystąpienia naruszenia patentu lub znaku towarowego. Jesteśmy w stanie zapewnić ochronę patentową naszych Klientów.

Jeśli szukają Państwo fachowej porady prawnej w zakresie prawa patentowego lub prawa ochrony własności intelektualnej, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w Żyrardowie.