Adwokat prawo cywilne — Żyrardów

W kancelarii pracują adwokaci, którzy specjalizują się w prawie cywilnym. Nasza siedziba znajduje się w Żyrardowie, ale współpracujemy również z klientami z całego województwa mazowieckiego. Zapewniamy kompleksowe wsparcie: do doradztwa prawnego, przez sporządzanie pism procesowych i przygotowanie strategii działania, po reprezentację klientów w negocjacjach czy postępowaniach sądowych.

Zajmujemy się sprawami o różnym stopniu zawiłości i skomplikowania. W związku z tym niezależnie od tego, czego dotyczy konkretny przypadek, z pełnym zaangażowaniem i dyskrecją podejdziemy do Państwa problemów.

Przedstawimy strategią działania, którą można zastosować w konkretnym przypadku, wyjaśnimy konsekwencje wybranych inicjatyw, a także przeanalizujemy z Państwem przepisy prawa wraz z orzecznictwem. Wszystko po to, aby zapewnić Wam indywidualne podejście do konkretnego przypadku oraz pomoc prawną na miarę Waszych potrzeb.

Prawo cywilne

Prawo cywilne — zakres świadczonych usług

Jako adwokat od prawa cywilnego w Żyrardowie oferujemy m.in.:

  • fachowe doradztwo prawne i sporządzanie analiz z zakresu prawa cywilnego,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych występujących w obrocie cywilnym, takich jak np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa dzierżawy, umowa najmu,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, apelacji, skarg),
  • doradztwo prawne i reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach dotyczących prawa własności, współwłasności, podziału majątku czy zasiedzenia,
  • doradztwo prawne i prowadzenie spraw o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych,
  • reprezentowanie naszych Klientów w sporach sądowych,
  • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

Podejmujemy inicjatywy, których celem jest ochrona interesów prawnych klientów. Działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, etyki zawodowej oraz orzecznictwa. Zawsze kierujemy się także potrzebami klientów oraz specyfiką sytuacji, w której się znajdą.

Specjalizujemy się również w prawie karnym, dlatego reprezentujemy klientów nie tylko w sprawach cywilnych, ale i w postępowaniach związanych z popełnieniem przestępstw.

Na każdym etapie działania zapewniamy merytoryczne wsparcie. Omawiamy już osiągnięte cele, a także dostosowujemy strategię do aktualnych wydarzeń.

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne jest jedną z podstawowych gałęzi prawa. Reguluje bardzo szeroki zakres stosunków prawnych pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji.

Regulacje prawa cywilnego dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia społecznego. Prawo cywilne reguluje między innymi stosunki związane z zawieraniem i rozwiązywaniem różnego rodzaju umów, stosunki własnościowe oraz kwestie odszkodowań i rekompensat. Doradzamy naszym Klientom w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych i innych. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania oraz udzielamy pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z prawem własności i odpowiedzialnością odszkodowawczą.