Prawo cywilne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Naszym Klientom udzielamy porad prawnych i reprezentujemy ich interesy przed sądami. Zajmujemy się wszystkim problemami prawnymi dotyczącymi stosunków pomiędzy podmiotami prywatnymi.

Oferujemy m.in.:

  • fachowe doradztwo prawne i sporządzanie analiz z zakresu prawa cywilnego,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych występujących w obrocie cywilnym, takich jak np. umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa dzierżawy, umowa najmu,
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, apelacji, skarg),
  • doradztwo prawne i reprezentowanie naszych Klientów w postępowaniach dotyczących prawa własności, współwłasności, podziału majątku czy zasiedzenia,
  • doradztwo prawne i prowadzenie spraw o ochronę szeroko pojętych dóbr osobistych,
  • reprezentowanie naszych Klientów w sporach sądowych,
  • udział w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych.

 

Prawo cywilne

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne jest jedną z podstawowych gałęzi prawa. Reguluje bardzo szeroki zakres stosunków prawnych pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji.

Regulacje prawa cywilnego dotyczą niemal wszystkich dziedzin życia społecznego. Prawo cywilne reguluje między innymi stosunki związane z zawieraniem i rozwiązywaniem różnego rodzaju umów, stosunki własnościowe oraz kwestie odszkodowań i rekompensat. Doradzamy naszym Klientom w zakresie sposobów zabezpieczeń praw wynikających z umów cywilnoprawnych, kontraktów handlowych i innych. Zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania oraz udzielamy pomocy prawnej we wszelkich sprawach związanych z prawem własności i odpowiedzialnością odszkodowawczą.

 

Pomoc prawna w zakresie prawa cywilnego

Fachową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego znajdą Państwo w naszej kancelarii adwokackiej. Jeśli szukają Państwo prawnika, który zajmie się Państwa problemem, zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rodzaju spraw. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego oraz do odwiedzenia naszej kancelarii w Żyrardowie.