Przestępstwo a wykroczenie – jaka jest różnica?

Zgodnie z polskim prawem karnym dopuszczanie się czynów niedozwolonych jest definiowane jako wykroczenie albo przestępstwo. Niektórzy używają tych pojęć zamiennie, jednak mają inne znaczenie. Mimo tego, że mają wiele podobieństw, to różnią się przede wszystkim wagą. W dzisiejszym wpisie zdefiniujemy każde z nich i określimy, czym się od siebie różnią.

Jaka jest definicja przestępstwa, a jaka wykroczenia? 

Klienci naszej kancelarii prawnej często pytają, czym właściwie różni się wykroczenie od przestępstwa. Aby lepiej zrozumieć oba pojęcia, warto najpierw zapoznać się z definicją każdego z nich. O przestępstwie mówimy w sytuacji dopuszczenia się czynu zabronionego pod groźbą kary. Wspomniany czyn musi być społecznie niebezpieczny. O przestępstwie mówimy w przypadku zachowań, które mogą mieć charakter zbrodni albo występku.

W przypadku występku możliwe jest zastosowanie grzywny, natomiast zbrodnia wiąże się  z karą pozbawienia wolności na minimum trzy lata. Jeżeli natomiast chodzi o definicję wykroczenia, to prawo karne stanowi o tym, że jest to czyn zabroniony i społecznie szkodliwy, który skutkuje karą. W tym przypadku może to być:

  • grzywna w wysokości od 20 do 5000 złotych,
  • nagana,
  • ograniczenie wolności na okres jednego miesiąca,
  • areszt od 5 do 30 dniu,
  • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego albo naprawienia szkody.

Czym się różni wykroczenie od przestępstwa? 

Znając definicje wykroczenia i przestępstwa, można zauważyć, że najważniejszą różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest stopień szkodliwości społecznej czynu. Wykroczenie cechuje się mniejszą szkodliwości, a do tego kara, która za nie grozi, również jest niższa. Należy również podkreślić, że wykroczenie może mieć charakter umyślny albo nieumyślny, natomiast zbrodnia, czyli jedna z form przestępstwa zawsze jest umyślna.

Do przestępstw zaliczamy głównie naruszenia kryminalne, natomiast wykroczeniem mogą być również niewielkie naruszenia administracyjno-prawne. Warto wiedzieć, że o tym, czy dany czyn jest wykroczeniem, czy przestępstwem nie zawsze decyduje jego charakter. Często zdarza się tak, że kryterium klasyfikacji jest wielkość czy wartość szkody, na przykład w przypadku kradzieży.