Jak napisać pozew rozwodowy?

Pogorszenie się relacji między małżonkami może osiągnąć poziom, przy którym ciężko dostrzec możliwość ratowania związku. W sytuacji, gdy nie ma nadziei na poprawę sytuacji jedyną możliwością może być rozpoczęcie sprawy rozwodowej. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, a więc przemyślenia własnej strategii oraz warunków, na jakich powinno przebiegać zakończenie małżeństwa. Krokiem, który uruchamia całą procedurę, jest jednak napisanie i złożenie pozwu rozwodowego. Przekonajmy się, kiedy można uzyskać rozwód i sprawdźmy, jakie informacje należy zawrzeć w pozwie.

Kiedy można uzyskać rozwód?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd może postanowić o rozwodzie wówczas, gdy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Warunkiem uzyskania rozwodu w przypadku małżeństwa mającego wspólne małoletnie dzieci jest to, by nie naruszał on w ocenie sądu ich dobra. Rozwodu nie uzyska się także wówczas, jeżeli stan zdrowia jednego z małżonków jest na tyle zły, że wymaga on specjalnej opieki np. wskutek poważnej choroby. Występując o rozwód strona składająca pozew i nazywana powodem musi przekonać skład orzekający, że zaszły przesłanki do zakończenia małżeństwa oraz przedstawić na poparcie swojego stwierdzenia odpowiednie dowody. Skuteczne występowanie o rozwód wymaga zwykle pomocy doświadczonego adwokata.

Co powinno się znaleźć w pozwie rozwodowym?

Informacje, które muszą się znaleźć w pozwie rozwodowym, obejmują podstawowe dane małżonków, a także powinny precyzować czego domaga się składająca go strona. W pozwie należy zaznaczyć, że wnosi się o orzeczenie rozwodu, a także wskazać, jeżeli taka jest wola powoda, iż chce on odstąpienia od orzekania o winie. Jeżeli podobne oświadczenie skieruje w odpowiedzi na pozew albo już podczas rozprawy strona pozwana sąd nie będzie zajmował się tą kwestią. W pozwie należy też zaznaczyć, czy występuje się o przyznanie alimentów, zmianę zakresu władzy rodzicielskiej i ustanowienie konkretnych zasad sprawowania opieki nad dzieckiem. W pozwie powinny się też znaleźć dowody potwierdzające przesłanki niezbędne do orzeczenia rozwodu.