Prawo rodzinne i spadkowe

Świadczymy usługi w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne w trudnych sprawach dotyczących kwestii majątkowych czy stosunków osobistych. Gwarantujemy doradztwo oraz reprezentację przed sądem.

Zajmujemy się m.in.:

  • sprawami rozwodowymi i o separację,
  • sprawami o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • sprawami o podział majątku,
  • sprawami o alimenty,
  • sprawami o stwierdzenie nabycia i dział spadku,
  • sprawami związanymi z zabezpieczeniem spadku.

Prawo rodzinne i spadkowe

Czym jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest jednym z najbardziej dopracowanych gatunkiem prawa w Polsce. Źródłem prawa rodzinnego jest przede wszystkim Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, który szczegółowo opisuje pojęcia, takie jak władza rodzicielska, opiekun, adopcja, obowiązek alimentacyjny czy prawo małżeńskie. Kodeks definiuje również charakter i sposób funkcjonowania rodziny, stosunki majątkowe i niemajątkowe, zasady postępowania wewnątrz rodziny oraz odnoszące się do osób trzecich. Główną i najważniejszą zasadą zapisaną w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym jest zasada dobra dziecka. Celem prawa rodzinnego jest ochrona dziecka i służenie jego właściwemu rozwojowi.

 

Co reguluje prawo spadkowe?

Prawo spadkowe jest jedną z gałęzi prawa cywilnego. Reguluje zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela na spadkobierców. Przepisy prawa spadkowego regulują ogół praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem, w tym określają sposób zabezpieczenia spadku, przeprowadzenia spisu inwentarza, przyjęcia lub odrzucenia spadku, ogłoszenia testamentu. Przepisy określają również prawa i obowiązki wykonawcy testamentu, zasady podziału spadku, a także sprawowanie zarządu nad spadkiem nieobjętym. Podstawą prawną jest przede wszystkim Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego są z reguły delikatne, a co za tym idzie bardzo trudne. Prowadzenie tego rodzaju spraw wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale też wrażliwości i empatii i umiejętności wczucia się w sytuację Klienta. Nasza kancelaria adwokacka ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych, a także spraw rodzinnych, takich jak rozwód, alimenty, podział majątku, adopcja, ustanowienie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dążymy do maksymalnie korzystnego dla Klienta zakończenia sprawy, dbając jednocześnie o jego komfort i bezpieczeństwo.