Czym jest prawo patentowe?

Prawo własności chroni nie tylko przedmioty materialne i związane z nimi prawa, ale także niektóre wytwory będące dającymi się zrealizować ideami, mającymi znaczenie gospodarcze przekładające się na możliwość osiągania wymiernych korzyści majątkowych. Gałęzią prawa, które zajmuje się ochroną tzw. własności przemysłowej jest prawo patentowe. Pozwala ono na uzyskanie wyłączności na stosowanie zgłoszonych do Urzędu Patentowego wynalazków oraz osiąganie zysków z ich komercyjnego wykorzystania, a także używania zastrzeżonych w odpowiedniej procedurze znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Obowiązujące przepisy dają możliwość skutecznego ścigania wszelkich podmiotów, które dopuszczą się naruszeń właścicieli patentów, znaków towarowych lub wzorów przemysłowych i użytkowych.

Dlaczego prawo patentowe jest tak ważne?

Prawo patentowe jest ważnym elementem otoczenia biznesowego, który umożliwia uzyskanie zwrotu nakładów poniesionych na opracowanie i wdrożenie unikalnych i nowatorskich produktów albo usług. Przyznając firmie swego rodzaju „monopol” na stosowanie stworzonego rozwiązania zabezpiecza ją przed działalnością naśladowców. Równie istotny jest mechanizm wykluczający użycie opracowanego przez inny podmiot znaku towarowego lub wzoru – w takim przypadku w grę wchodzi jednak nie tylko zabezpieczenie interesów właściciela, ale także konsumentów i kontrahentów, którzy mogliby zostać wprowadzeni w błąd elementami niedostatecznie odróżniającymi poszczególne wyroby.

Co jest objęte ochroną prawa patentowego?

Prawo patentowe obejmuje ochroną patenty udzielone przez Urząd Patentowy, będące unikalnymi, nowymi, a zatem nieistniejącymi wcześniej rozwiązaniami technicznymi. Muszą one być jednocześnie niepowtarzalne i nieoczywiste, tj. m.in., nie wynikać wprost z istniejącego stanu techniki. Ważna jest też możliwość wdrożenia ich do produkcji oraz to by miały one wymierną wartość. Ochronę prawną mają też znaki towarowe, a więc różnego rodzaju elementy bądź ich zestawienia służące do wyróżnienia konkretnego wyrobu, firmy bądź usługi. Podobnie będzie, gdy w grę wchodzi wzór użytkowy, a więc określona konstrukcja danego produktu czy też wzór przemysłowy, który jest związany z niepowtarzalnym wyglądem poszczególnych wyrobów.