Czym jest Pre-Pack?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozerwalnie z podejmowaniem ryzyka, wynikającego z faktu, że realizowane przedsięwzięcia z różnych powodów nie przynoszą spodziewanych zysków.  W wielu przypadkach skutkuje to pojawieniem się utraty płynności i powoduje, iż przedsiębiorstwo traci zdolność do regulowania zobowiązań wobec swych kontrahentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może to skutkować koniecznością rozpoczęcia procesu upadłości, która może mieć na celu zaspokojenie wierzycieli przez likwidację lub restrukturyzację. Klasyczne procedury przewidziane przez prawo upadłościowe są dość żmudne i długotrwałe, od pewnego czasu istnieje jednak również opcja skorzystania z tzw. pre-packu. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak przebiega.

Czym jest tzw. pre-pack?

Pre-pack to określenie oznaczające dopuszczalną przez Prawo upadłościowe procedurę przygotowanej likwidacji. Jest ona zaczerpnięta z prawa anglosaskiego, gdzie występuje jako pre-pack insolvency. Pozwala ona na maksymalizację stopnia, w jakim proces upadłości zaspokoi roszczenia wierzycieli, a jednocześnie upraszcza i przyspiesza postępowanie, ponieważ daje możliwość stosunkowo szybkiego wyodrębnienia rentownej części upadającej firmy oraz jej restrukturyzacji albo sprzedaży zainteresowanemu inwestorowi.

Jak wygląda korzystanie z pre-packu?

Procedury związane z korzystaniem z pre-packu są częścią postępowania upadłościowego, a więc rozpoczyna się, gdy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości. Podstawowym zadaniem dla wnioskującego o pre-pack jest znalezienie inwestora, wycena aktywów oraz złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jeżeli możliwe korzyści przewyższają te, jakie wchodzą w grę przy zastosowaniu innych opcji, sąd wyraża zgodę na sprzedaż.