Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to regularne i obligatoryjne świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązuje się inne osoby fizyczne. O alimenty można kogoś pozwać z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa. Taki obowiązek obciąża zstępnych, np. dzieci, wnuki przed wstępnymi, np. rodzice, dziadkowie, jak również osoby bliższe stopniem pokrewieństwa przed dalszymi.

Najczęstszym przypadkiem spraw o ustanowienie alimentów są sprawy dotyczące dostarczania środków utrzymania na rzecz dzieci. Dotyczy to sytuacji, gdzie dzieci nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania oraz wychowania.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Biorąc pod uwagę Kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 135, wysokość alimentów zależy od „usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Czyli w najprostszym rozumieniu wysokość alimentów zależna jest od tego, ile dziecko potrzebuje na utrzymanie oraz ile rodzic zarabia. Sąd bierze obydwie kwestie pod uwagę i w każdym wypadku indywidualnie zasądza wysokość alimentów. Istotne jest, aby alimenty były adekwatne do aktualnych potrzeb dziecka. Często popełnianym błędem w pozwach o alimenty jest żądanie alimentów wyższych lub równych kosztom utrzymania dziecka. Sąd ustalając alimenty bierze pod uwagę obowiązek utrzymania dziecka przez obojga rodziców. Po wyliczeniu kwoty potrzebnej do utrzymania dziecka, Sąd dzieli ją w zależności od tego, który rodzic mieszka z dzieckiem. Rodzic realizuje również obowiązek alimentacyjny poprzez bezpośrednią opiekę.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

W zasadzie co to stwierdzenie oznacza? Można to wyjaśnić w prosty sposób, ponieważ są to wszelkie możliwe do udokumentowania wydatki, jakie rodzic ponosi z związku z zapewnieniem dziecku odpowiednich warunków do życia i nauki, takie jak np:

  • Koszty dojazdów;
  • Wyjazdy weekendowe;
  • Wakacje;
  • Kultura/rozrywka (kino, zoo, zabawki, książki);
  • Odzież, obuwie;
  • Większe wydatki jednorazowe (meble, aparat ortodontyczny, elektronika, sprzęt sportowy itp.);
  • Leczenie;
  • Wyżywienie;
  • Środki czystości;
  • Opłaty mieszkaniowe (czynsz, woda, prąd, ogrzewanie – wyliczoną kwotę należy jednak podzielić na dwie osoby).

Do wyliczenia alimentów potrzebne będzie również zaświadczenie o dochodach opiekuna prawnego dziecka, czyli comiesięczne koszty utrzymania oraz kwota, jaką może przeznaczyć na dziecko. W przypadku problemów z wyliczeniem comiesięcznych wydatków lub samego procesu o alimenty, warto zgłosić się do kancelarii prawniczej, która z pewnością pomoże nam we wszystkim. Co ważne, opiekun prawny nie musi udowadniać codziennych wydatków, np. na jedzenie. Jednakże pozostałe koszty, które nie zostały wyżej wymienione, należy udowodnić, warto zatrzymywać wtedy wszelakie dowody zakupu.

Alimenty można ustalić również pozasądownie, dochodząc do konsensusu z drugim rodzicem. Należy jednak pamiętać, że alimenty nie mogą być formą zemsty, ponieważ są przywilejem dziecka i nie można ich wykorzystywać dla celów osobistych. Do pozwu o alimenty należy podchodzić logicznie, a dobry pełnomocnik z pewnością doradzi odpowiednie warianty dla waszej rodziny.