Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa. Wiąże się z dużymi emocjami oraz zmianami w życiu. Sąd może orzec rozwód bez orzeczenia oraz z orzeczeniem o winie. Zanim zdecydujemy się na rodzaj wnioskowanego rozwodu, warto poznać różnice. W przypadku decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie, należy przygotować się na długi i bardziej wyczerpujący emocjonalnie proces sądowy.

Czym jest rozwód z orzeczeniem winy?

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie sąd nie tylko uzna małżeństwo za nieważne, ale również orzeknie, który z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Dlatego też rozwód z orzeczeniem o winie jest dłuższy oraz wymaga odpowiedniego przygotowania. Ponadto wiąże się z poruszaniem bardzo osobistych kwestii. Z tego powodu warto dokładnie przemyśleć decyzję o rozwodzie z orzekaniem o winie.

Kiedy sąd orzeknie winę za rozpad małżeństwa?

Określenie jednoznacznej winy za rozpad małżeństwa nie jest prosty, nawet dla sądu. Sytuacje mówiące o tym, że jedna ze stron może być obarczona winą, określa między innymi prawo rodzinne. W przypadku, gdy jeden z małżonków jest alkoholikiem, dopuścił się zdrady małżeńskiej lub trwale opuścił małżonka uzasadnione jest, aby ta strona została uznana za winną rozpadu pożycia. Również w przypadku przemocy fizycznej i psychicznej, odmowy współżycia oraz braku wzajemnej pomocy jest podstawa do orzeczenia rozwodu z winą.

Jak się przygotować?

Rozwód z orzeczeniem o winie wymaga zgromadzenia dowodów, które potwierdzą, że współmałżonek jest winny rozpadu pożycia. Nie jest to proste zadanie, dlatego warto skorzystać z kancelarii adwokackiej, która pomoże we wszystkich kwestiach formalnych oraz w zgromadzeniu istotnych dowodów. Ponadto nasi adwokaci reprezentują klientów w sądzie.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz w rozwodach z orzeczeniem o winie. Dlatego, aby proces przebiegł szybko oraz był wygrany, warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie warto mieć na uwadze, że strona, która zostanie uznana winną rozpadowi małżeństwa może zostać zobowiązana do płacenia alimentów.